مانیتورینگ و گزارش گیری خدمات شبکه / مانیتورینگ و گزارش گیری شبکه


مانیتورینگ و گزارش گیری از شبکه 
شما می توانید با داشتن یک سیستم مانیتورینگ قوی در سازمان خود از تمامی اتفاقاتی که در شبکه خود چه از لحاظ نرم افزاری و چه از لحاظ سخت افزاری رخ می دهد آگاه شوید.

 با استفاده از این گزارش شما به عنوان مدیر شبکه میتوانید نیازهای سازمانی خود را تخمین بزنید،مشکلات شبکه خود را متوجه شوید و قبل از بروز مشکلات حاد از بروز آنها جلوگیری کنید و در نهایت روند کاری شبکه خود را بصورت گرافیکی و ملموس مشاهده کنید.


مانیتورینگ لحظه ای شبکه و اطمینان از صحت و سلامت اجزاء و نمایش نحوه ارتباطات بین اجزاء شبکه  ، همگی از پارامترهای مهم و مورد نیاز مدیران فنی می باشد که موظف به ارائه بستر مناسب برای راهبری کسب و کار می باشند


ادامه مطلب