عضو یت

نویسنده: مدیر آموزشگاه   || موضوع: صفحه اصلی   || تاریخ: 25 خرداد 1393   || بازدید: 19876

با احترام دبیرخانه سایت مدرسه مجازی معماری رسما شروع به عضو  گیری سایت را اعلام  مینماید.
 از علاقه مندان و دانشجویان معماری جهت عضویت در سایت و اعلام امادگی دعوت به عمل میاید.
چون همیشه سبز باشید و معمار